Bærekraft

Hvordan kan vi skape mer verdi for mindre resurser?

Hva betyr bærekraft for AkzoNobel? Svaret er at bærekraft er avgjørende for vår utvikling.

Vi vet at vår fremtid henger på evnen til å skape mer verdi for mindre resurser. Derfor har vi tatt frem et pådriver-konsept som skal fremme innovasjon og skape radikal resurseffektivisering, samtidig som det skal inspirere medarbeidere, kunder og leverandører til en bærekraftig virksomhet i stort og smått.

AkzoNobel har valgt å arbeide etter en strategi som innebærer at vi jobber med resurseffektivisering gjennom hele verdikjeden. Det er viktig at vi øker takten i vårt arbeid og definerer de forandringer som må til i våre markedssegmenter. Flere innovasjoner, smarte løsninger, bedre rutiner, fornybar energi og nye råvarer må til. Målet er at produksjonen skal foregå med fornybare råvarer og fornybar energi, og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Det handler om å tro på at det er mulig å stille om til et bærekraftig samfunn. Det er denne tilnærmingen til problemer og utfordringer som kreves for å kunne skape mer verdi med mindre resurser. Denne omstillingen gjør vi best gjennom å samarbeide med kunder, leverandører, myndigheter og organisasjoner.

Det handler om å åpne opp for og å se uendelige muligheter i en begrenset verden. Å vende en åpenbar utfordring til en god mulighet. Vi lever i en verden som har begrensede resurser, men våre ambisjoner og vår fantasi er ikke begrenset.

Vi viser hvordan vi kan skape mer verdi for mindre resurser.